Rychlospojky
 • rychlospojka vzduchová zásuvka s vnějším závitem, G-1/4"

  8865111

  128 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka s vnějším závitem, G-3/8"

  8865112

  133 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka s vnějším závitem, G-1/2"

  8865113

  138 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka s vnitřním závitem, G-1/4"

  8865114

  128 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka s vnitřním závitem, G-3/8"

  8865115

  133 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka s vnitřním závitem, G-1/2"

  8865116

  138 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka pro hadici, 1/4"

  8865117

  128 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka pro hadici, 3/8"

  8865119

  138 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka pro hadici, 1/2"

  8865120

  147 Kč
 • rychlospojka vzduchová vsuvka s vnějším závitem, G-1/4"

  8865121

  38 Kč
 • rychlospojka vzduchová vsuvka s vnějším závitem, G-3/8"

  8865122

  47 Kč
 • rychlospojka vzduchová vsuvka s vnějším závitem, G-1/2"

  8865123

  57 Kč