Rychlospojky
 • rychlospojka vzduchová zásuvka s vnějším závitem, G-1/4"

  8865111

  135 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka s vnějším závitem, G-3/8"

  8865112

  140 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka s vnějším závitem, G-1/2"

  8865113

  145 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka s vnitřním závitem, G-1/4"

  8865114

  135 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka s vnitřním závitem, G-3/8"

  8865115

  140 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka s vnitřním závitem, G-1/2"

  8865116

  145 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka pro hadici, 1/4"

  8865117

  135 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka pro hadici, 3/8"

  8865119

  145 Kč
 • rychlospojka vzduchová zásuvka pro hadici, 1/2"

  8865120

  155 Kč
 • rychlospojka vzduchová vsuvka s vnějším závitem, G-1/4"

  8865121

  40 Kč
 • rychlospojka vzduchová vsuvka s vnějším závitem, G-3/8"

  8865122

  50 Kč
 • rychlospojka vzduchová vsuvka s vnějším závitem, G-1/2"

  8865123

  60 Kč